Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie

Služba Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (ďalej JED) poskytuje možnosť vytvorenia elektronického JED a elektronickej odpovede na elektronický JED. Zároveň poskytuje prechodnú možnosť uloženia elektronického JED v tlačenej podobe.

Formulár Jednotný európsky dokument pre obstarávanie predstavuje formu predbežného preukázania splnenia podmienok účasti v procese obsatrávania v rámci celej EÚ. Jeho forma a obsah je definovaný vykonávacím nariadením komisie EÚ 2016/7 z 5.januára 2016 (dostupné na tomto odkaze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1493381147027&uri=CELEX:32016R0007).

Vytvorenie elektronického JED je služba pre objednávateľov. Príprava odpovede na elektronický JED je vhodná pre uchádzačov, ktorí ju môžu použiť na predbežné preukázanie splnenia podmienok účasti ako prílohu ponuky pri uchádzaní sa o zákazku verejného obstarávania. Nástroj plne implementuje model výmeny údajov ESPD EDM v1.0.2.

Objednávateľ

Vytvorenie nového JED elektronicky

Vo fáze prípravy súťažných podkladov verejného obstarávania vytvoríte elektronický JED. Vytvorený JED následne pridáte ako súčasť súťažných podkladov a sprístupnite ho uchádzačom spolu s ostatnými časťami súťažných podkladov.

Vyhodnotenie JED odpovede uchádzača

Uchádzačom predložený vyplnený elektronický JED v rámci jeho ponuky po otvorení ponúk časť ostatné resp. po otvorení ponúk je nutné vyhodnotiť. Pre zobrazenie vyplnenej elektronickej odpovede JED uchádzačom použite tento nástroj.

Dodávateľ

Odpoveď na elektronický JED verejného obstarávania

Ak sa chcete uchádzať o verejné obstarávanie, kde objednávateľ v rámci súťažných podkladov poskytuje elektronický JED podľa štandardu EK ESPD EDM v1.0.2, môžete týmto nástrojom vytvoriť elektronickú odpoveď na predbežné preukázanie splnenia podmienok účasti. Vytvorenú odpoveď následne predložte objednávateľovi spolu s ponukou.

Elektronická odpoveď JED uchádzača

Pre predbežné preukázanie splnenia podmienok účasti môžete týmto nástrojom pripraviť elektronickú JED odpoveď v prípade, ak objednávateľ neposkytol v podkladoch verejného obstarávania elektronický JED. Takto vytvorenú odpoveď JED následne priložte do predkladanej ponuky.

1.0.0.121 12.10.2018 11:34